Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2024/2025
Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2024 roku o godzinie 12.00, będzie odbywać
się poprzez stronę internetową:
https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 
Przed 1 marca 2024 roku nie można zalogować się do powyższego systemu.

Prosimy wejść w link poniżej w celu zapoznania się z ZASADAMI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI!!!

https://www.gdansk.pl/.../zasady-rekrutacji-do...