Powiększ grafikę: PRZEDSZKOLE nr 35 DZIECIĘCY BASTION ZAPRASZA

Przedszkole nr 35

Dziecięcy Bastion zaprasza 

 

Przedszkole nr 35 Dziecięcy Bastion
Gdańsk ul. Wałowa 36

Z A P R A S Z A
Dzieci w wieku 3-6 lat
Dzieci 3-letnie Smoki i Smoczki
(oddział ogólnodostępny, 25 dzieci w grupie)


Dzieci 4-letnie Tropiciele
(oddział ogólnodostępny, 25 dzieci w grupie)


Dzieci 5-6-letnie Zamkowe Skrzaty
(oddział integracyjny, 18 dzieci w grupie), dodatkowo nauczyciel współorganizujący


Dzieci 5-letnie Wartownicy
(oddział integracyjny, 20 dzieci w grupie), dodatkowo nauczyciel współorganizujący


Dzieci 6-5-letnie Damy i Rycerze
(oddział integracyjny, 20 dzieci w grupie), dodatkowo nauczyciel współorganizujący


Dzieci z niepełnosprawnością przyjmujemy na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczną –Pedagogiczną


Dzieci realizują przedszkolu nieodpłatnie :
• język angielski w ramach podstawy programowej,
• gimnastykę korekcyjną (dzieci 6-letnie)
• szachy (zajęcia dodatkowe dla chętnych),
• katecheza dla chętnych,


Pracownia Sztuk Różnych:
• warsztaty malarskie,
• warsztaty krawieckie,
• warsztaty modelarskie
• recykling,

Zajęcia dodatkowe - płatne
• gimnastyka korekcyjna dla wszystkich dzieci,
• zajęcia rytmiczno-muzyczne

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: psycholog, logopeda, neurologopeda, rehabilitant ruchowy, pedagodzy specjalni i tyflopedagodzy.
W naszej placówce oferujemy 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek przygotowane we własnej kuchni – piec konwekcyjny.

Szczegółowych informacji udziela
Dyrektor Przedszkola nr 35 Dziecięcy Bastion
Katarzyna Michalska
Gdańsk ul. Wałowa 36 tel. 58 301-23-44