Powiększ grafikę: PRZEDSZKOLE nr 35 DZIECIĘCY BASTION ZAPRASZA

Przedszkole nr 35

Dziecięcy Bastion zaprasza 

 

Dzieci w wieku 3-6 lat

Dzieci 3-letnie Smoki i Smoczki

(oddział ogólnodostępny, 25 dzieci w grupie)

Dzieci 4-letnie Tropiciele

(oddział ogólnodostępny, 25 dzieci w grupie)

Dzieci 3-4-letnie Zamkowe Skrzaty

(oddział integracyjny, 18 dzieci w grupie, w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), dodatkowo nauczyciel wspomagający

Dzieci 5-letnie

(oddział integracyjny, 20 dzieci w grupie, w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), dodatkowo nauczyciel wspomagający

Dzieci 6-5-letnie

(oddział integracyjny, do 20 dzieci w grupie, w tym do 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), dodatkowo nauczyciel wspomagający

Dzieci z niepełnosprawnością przyjmujemy na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczną -Pedagogiczną: dzieci z wadami wzroku, dzieci słabo widzące, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, spektrum autyzmu.

Wszystkie dzieci korzystają z zajęć umuzykalniających, koncertów muzyczno-edukacyjnych, przedstawień teatralnych.

Dzieci realizują przedszkolu nieodpłatnie :

  • język angielski w ramach podstawy programowej,
  • gimnastykę korekcyjną (dzieci 6-letnie)
  • szachy (zajęcia dodatkowe dla chętnych),
  • katecheza dla chętnych,    

Pracownia plastyczna :

  • warsztaty malarskie,
  • warsztaty krawieckie,
  • recykling,

Zajęcia dodatkowe - płatne

  • gimnastyka korekcyjna dla wszystkich dzieci,

W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodzy i tyflopedagodzy.   

W naszej placówce oferujemy 4 posiłki dziennie : śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek przygotowane we własnej kuchni.

Szczegółowych informacji udziela

Dyrektor Przedszkola Nr 35

Dziecięcy Bastion

Katarzyna Michalska

Gdańsk ul. Wałowa 36 tel. 58 301-23-44

 

O wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolu.