Drodzy rodzice !!!

Poniżej w pliku Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19