RADA PEDAGOGICZNA
ROK SZKOLNY 2023/2024

    

Dyrektor: Katarzyna Michalska

W–ce Dyrektor : Magdalena Pranschke

 

Nauczyciele:

 

Magdalena Pomierska

Nauczyciel wspomagający, mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, wieloletnie doświadczenie w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

 

Ewa Adamiak

Nauczyciel wspomagający, mgr oligofrenopedagogiki, tyflopedagog, wieloletnie doświadczenie w pracy,  w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

Iwona Balcerska

Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy, w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

Magdalena Kozikowska

Nauczyciel prowadzący, magister Pedagogiki ogólnej, specjalność : Wczesna edukacja i Logopedia, z pracą w przedszkolu związana od 2009r. Nauczyciel mianowany.

 

Joanna Krycia   

Ukończyła Studium Nauczycielskie - wychowanie przedszkolne, mgr pedagogiki specjalnej o specjalności : rewalidacja niewidomych i niedowidzących. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej: rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończone kursy : Metoda Dobrego Startu,  Metoda Paula Dennisona - poziom I, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - poziom I, Makaton - poziom I, warsztaty Metody Krakowskiej. Nauczyciel dyplomowany.

 

Maria Stucka                                                                                                                                                                                                             

Nauczyciel prowadzący, oligofrenopedagog, mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w oddziałach integracyjnych. Nauczyciel dyplomowany.

 

Małgorzata Sukiert     

Nauczyciel prowadzący, nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią, mgr rewalidacji. Nauczyciel mianowany.

 

Mariola Busławska   

Nauczyciel prowadzący, z wieloletnim stażem pracy.  Magister Pedagogiki, specjalność Wczesna Edukacja i Logopedia. Nauczyciel dyplomowany. Kurs języka angielskiego - poziom pre - intermediate.

Barbara Orzendowska 

Nauczyciel prowadzący, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkonej z kształceniem integracyjnym, magister pedagogiki o specjalności : pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Nauczyciel kontraktowy.

Kornelia Papiernik - nauczyciel prowadzący

Magdalena Połomska - nauczyciel prowadzący

Psycholog:

Magdalena Wróbel,

Paulina Piechowiak,

 

Rehabilitant ruchowy:                                                                                                                                                                                                       

Paulina Gierczyńska

Neurologopeda :

Emilia Dudek,

Magdalena Połomska

Pedagog:                                                                                                                                                                                                                                                   

Magdalena Pomierska

Pracownicy :

Woźne :

Emilia Ropińska (gr. Zamkowe Skrzaty)                                                                                                                                                                                 

Viktoria Rozvoryuk  (gr. Damy i Rycerze)                                                                                                                                                                                                       ( gr. Wartownicy)                                                                                                                                                                          

Monika Gacek (gr. Smoki i Smoczki)                                                                                                                                                                               

 Anna Muzyka (gr. Tropiciele)

 

Personel kuchenny :

 

Szef kuchni: 

Puza Magdalena,

 

Pomoc kuchenna:

Gburek Bożena,

Tomczak Anna,

Intendent:

Korda Anna,

 

Pomoc nauczyciela w grupie 3-latków :

Zofia Cieśluk

 

Konserwator :

Mirosław Kochanowski