Przedszkole nr 35 w Gdańsku przyjmuje dzieci  od poniedziałku do piątku w godzinach 600 do 1700.
Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów:
środa 15:00-17:00
w godzinach pracy

 

Bieżące informacje o dziecku: - nauczycielki poszczególnych grup.
 
Konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup po wcześniejszym uzgodnieniu.
Opłaty za przedszkole można wpłacać na konto.