Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
systemie oświaty 
(Dz. U.  nr 145 poz. 917)

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdańsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Przedszkole Nr 35
Wałowa 36
80-858 Gdańsk

tel. 58301-23-44

Email: gdansk@35przedszkole.pl
Strona WWW: http://www.35przedszkole.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP